Projektové poradenství

S naší pomocí dotáhnete vaše projekty do úspěšného konce

Administrativní podpora

Vyřešte svůj věčný boj s časem a svěřte nám časově náročnou administrativu

Finanční poradenství

Díky zkušenostem jsme schopni posoudit a tím pádem také minimalizovat finanční rizika.

Přehled činnosti

V rámci svého působení provádíme pro klienty optimalizaci daňového zatíženi, společně hledáme optimální řešení, které vám pomohou v mnoha oblastech spojených s vaší podnikatelskou činností, které povede k vaši maximální spokojenosti.

Daňová evidence

Převezmeme za vás její kompletní zpracování a vedení. Zároveň budete mít dokonalý přehled o stavu a pohybu vašich pohledávek a závazků.

Účetnictví

Povedeme za vás účetnictví a vy tak získáte další čas pro vaše podnikání. Při jeho vedení zohledňujeme vaše specifické problémy a potřeby.

Mzdy a personalistika

Máme přehled o všech platných legislativních normách. Postaráme se o správnost odměňování vašich zaměstnanců.

Daňová přiznání

Vypracujeme a podáme za vás daňové přiznání. Nestresujte se s činnostmi, místo kterých můžete váš čas věnovat jiným, důležitým záležitostem.

Zastupování na úřadech

Všechny přidělené úkoly spojené se zastupováním na nejrůznějších úřadech vyřešíme rychle a k vaší plné spokojenosti.

Administrativní podpora

Administrativa je nedílnou součástí podnikání. Nechte vyřizování administrativy na nás. Věnujte se místo ní kvalifikované práci.